Välj en sida

Lokala forum väst bjuder på bjuder på glögg och fika

Okt 31, 2018

Start > Lokala forum väst bjuder på bjuder på glögg och fika

Artikel

Välkomna till en kväll där vi värmer glögg och riktar ljuset på Västra Götalandsregionens antagna riktlinje ”God Fysisk vårdmiljö”.

2016 antog Regionstyrelsen riktlinje ”God fysisk vårdmiljö – utformning av Västra Götalandsregionens vårdlokaler”. Vi undrar, hur har det gått? Har det påverkat arkitekturen? Kom och samtala om riktlinjen, lär dig mer och utbyt erfarenheter. Hur kan riktlinjerna hjälpa oss att lyfta arkitekturen inom vården?

Hans Sandqvist, Västfastigheter, kommer vara med under kvällen och berätta mer om arbetet med riktlinjerna.

Tid: 4 december klockan 17:30-19:30
Plats: Kaserntorget 11 A, entréplanet.
Lokal: Havet

[ Inbjudan här ]

Anmälan för fika senast 28/11 till ..
[ Magnus Carlstrand ]

Hoppas vi ses!

MvH
Planeringsgruppen Forums lokala nätverk

Länkar