Skandionkliniken

Uppsala

Start > Vårdbyggnadspriset > Skandionkliniken

nominering

Skandionkliniken i Uppsala är unik både byggnads- och verksamhetsmässigt. Funktioner för boende, rekreation, restaurang och avancerad behandling samlas i en byggnad. Uppgiften att placera ett hotell ovanpå en sockel av strålbehandlingsbyggnad med upp till fyra meter betongomslutning, har varit komplex och tekniskt utmanande.. Trots behandlingsdelens krav på slutenhet har man lyckats utforma en byggnad som landar självklart på sin plats utan baksidor.

Det är en väl gestaltad byggnad med artikulerade och intresseväckande fasader. De inre kliniska miljöerna har en okonventionell och stimulerande miljö genom sin kulörrika konstnärliga färgsättning. Det finns en grön innergård som är väl utformad och tillgänglig.

Arkitekt och beställare har haft en tydlig gemensam vision, planerad med fokus på patientens upplevelse och ambitionen att skapa en läkande, inte bara botande, vårdmiljö. Följaktligen så har den avancerade flödesplaneringen, med automatiserade patienttransporter, skett ur ett patientperspektiv med extra omsorg gällande barn.

Färdigställt Juli 2014

Nybyggnad 14.300 m2

Byggherre: Akademiska hus

Arkitekt: Link Arkitektur

Fotograf: Hundven Clements

Fotograf: Hundven Clements

Nyhetsbrev

Step 1 of 3