Nya Karolinska Solna

Solna

Start > Vårdbyggnadspriset > Nya Karolinska

nominering

Nya Karolinska Solna (NKS) är det stora sjukhusprojektet i Sverige och är därigenom ett viktigt och inspirerande inlägg i den svenska och internationella debatten om vårdarkitektur. Här har en modern tolkning av ett strukturalistiskt sjukhuskoncept anpassats för 2000-talet och på så sätt blivit en modell för hur ett sjukhus kan organiseras. NKS visar hur goda flöden och samband kan skapas i en väl genomarbetad struktur som ger lång hållbarhet åt byggnaden.

NKS är ett stadsbyggnadsprojekt som övertygande förenar gamla Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet och Hagastaden. Besökare möts av ljusa och lättlästa offentliga rum. Dessa hjälper till att koppla samman byggnaden med stadens rum samt göra byggnaden förståelig och greppbar. Den tydliga strukturen underlättar orienterbarhet trots den stora skalan.

Interiören är gestaltningsmässigt väl genomarbetad, välkomnande och inkluderande med ljus skandinavisk karaktär. Projektet är grundat i Evidensbaserad design och kunskap om hur sjukhus byggs internationellt, vilket bidrar till att skapa mänskliga vårdmiljöer nära patienten.

Färdigställt December 2017

Nybyggnad 330.000 m2

Byggherre: Stockholms Läns Landsting / SHP (Swedish Hospital Partners)

Arkitekt: White Tengbom Team / Nyréns Arkitektkontor

Fotograf: Felix Gerlach

Fotograf: Fredrik Sweger

Nyhetsbrev

Step 1 of 3