Eastmaninstitutet

Stockholm

Start > Vårdbyggnadspriset > Eastmaninstitutet

nominering

Restaureringen av Eastmaninstitutet i Stockholm – en unik kulturhistorisk byggnad med starkt lokalt varumärke, är omfattande och samtidigt varsamt utförd. Här har funktionella och tekniska utmaningar hanterats på ett smart sätt. Exteriört är byggnaden varligt renoverad med väl anpassade tillägg av ramper och ombyggnad av trappor.

Det är dock främst ett interiört ombyggnadsprojekt och som sådant finkänsligt utfört. Byggnadens möjligheter har utnyttjats till fullo genom okonventionella lösningar, för att kunna få plats med en större verksamhet. Den inre befintliga logistiken med olika nivåer och ej genomgående trapphus har åtgärdats. En avancerad utgrävning i källaren för teknikutrymme har genomförts. Byggnadens själ har värnats även när större praktrum brutits ned till mindre funktionsytor. Siktlinjer och ljusinsläpp har bevarats genom väggar av glas, placerade så att integriteten för patienten upprätthålls. Färgsättning och inredning är övertygande och konsekvent genomförda. Ett gemensamt lunch- och fikarum för alla verksamheter stödjer samarbete, lärande och effektivt nyttjande av lokaler. Ombyggnaden av denna märkesbyggnad är ett bra exempel på hållbart återbruk.

Färdigställt November 2016

Ombyggnad 8.500 m2

Byggherre: Locum

Arkitekt: Nyrens Arkitektkontor

Fotograf: Johan Dehlin

Fotograf: Björn Lofterud

Nyhetsbrev

Step 1 of 3