Carlanderska Sjukhuset

Göteborg
Start > Vårdbyggnadspriset > Carlanderska Sjukhuset

nominering

Tillbyggnad av Carlanderska sjukhuset i Göteborg med bland annat lokaler för operation, bild- och funktionsdiagnostik är ett fint exempel på hur modern högteknologisk vårdverksamhet kan inordnas i historiskt värdefull sjukhusmiljö. Tillbyggnaden har väl anpassad exteriör gestaltad med en balanserad och sinnrikt utformad tegelfasad. Detta har krävt innovativa grepp där exempelvis takkupor används för frånluftsventilation och samtidigt utgör ett formstarkt tillskott. Utformningen är baserad på ingående kunskap om de äldre byggnadernas arkitektoniska språk i gränslandet mellan nationalromantik och nyklassicism från 1920-talet. Placering av uppglasade allmänna ytor som entré, café och personalrum öppnar upp byggnaden mot sjukhusparken och integrerar den på så sätt i staden.

Tillbyggnaden har möjliggjort att vårdytor kunnat utnyttjats mer effektivt. Den tillskapade rundgången i sjukhuset med sin innergård och ny gångbro har inneburit en nödvändig separering och effektivisering av flöden. Stora operationssalar på 60 kvm ger flexibilitet inför framtiden och en bättre arbetsmiljö. Tillbyggnaden innebär en hållbar lösning för att bedriva vård och därmed bevara det 100-åriga sjukhuset.

Färdigställt Maj 2017

Nybyggnad 7.000 m2 / Ombyggnad 3.000 m2

Byggherre: Carlanderska Sjukhuset

Arkitekt: White Arkitekter

Fotograf: Erik Linn
Fotograf: Bert Leandersson
Nyhetsbrev

Step 1 of 3