Välj en sida

Vårdbyggnadspriset

Ett pris för goda exempel på fysiska miljöer inom vård och omsorg

Start > Stipendier/Priser > Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid tre tillfällen och 2019 är det dags igen.

Priskategorier

Priset delas ut i följande två kategorier ..

  • Nybyggnad / större ombyggnad
  • Mindre ombyggnad / litet projekt

Vem kan nominera?

Alla som har intresse i vårdens byggnader och kunskap om ett ny- eller ombyggnadsprojekt som man tycker borde uppmärksammas. Det innefattar vård- och omsorgspersonal, fastighetsföreträdare, sjukhusledning och politiker, liksom entreprenörer, arkitekter och andra konsulter.

Hur går nomineringen till?

Nytt från 2019 är ett förenklat ansökningsförfarande:

  • Du/ni nominerar projekten här på Forum Vårdbyggnads hemsida (se länk till höger)
  • För att nominera ett projekt behöver du/ni beskriva projektet och skriva en motivering till varför det förtjänar att uppmärksammas.
  • Projekt som är upp till 5 år gamla (tagna i bruk från 2013 och framåt) kan nomineras.
  • Man behöver inte välja priskategori när man nominerar ett projekt.
  • Sista dag för att nominera ett projekt är den 15 april 2019.

Urvalsprocess i två steg

En första sortering av de inkomna bidragen sker av Forum Vårdbyggnads styrelse.
Därefter bedöms de nominerade bidragen under perioden maj-oktober 2019 av en av styrelsen utsedd jury. 

Prisutdelning

Pristagarna presenteras på Höstkonferensen 2019 varefter utförligare beskrivning av de bästa projekten kommer att finnas tillgänglig på Forum Vårdbyggnads hemsida.

Länkar