Välj en sida

Vårdbyggnadspriset

Ett pris för goda exempel på fysiska miljöer inom vård och omsorg

Start > Stipendier/Priser > Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid tre tillfällen och 2019 är det dags igen.

Vårdbyggnadspriset 2019

Vi vill tacka för alla fina förslag som har lämnats in!

Det är ett 40-tal stora och mindre projekt som nu ska sorteras av en arbetsgrupp inom Forum Vårdbyggnads styrelse och därefter bedömas av vår jury.
Juryn består av tre medlemmar från Forum Vårdbyggnads styrelse och professor Peter Fröst. Jurygruppen leds av en tävlingssekreterare från Sveriges Arkitekter. Sonia Andersson, uppdragledare ”Vårdens miljöer” på Boverket, kommer vara med som observatör.

Priskategorier

Priset delas ut i följande två kategorier ..

  • Nybyggnad / större ombyggnad
  • Mindre ombyggnad / litet projekt

Urvalsprocess i två steg

En första sortering av de inkomna bidragen sker av Forum Vårdbyggnads styrelse.
Därefter bedöms de nominerade bidragen under perioden maj-oktober 2019 av en av styrelsen utsedd jury. 

Prisutdelning

Priset kommer delas ut på Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 20-21 november i Södertälje. Utförligare beskrivning av de bästa projekten, kommer sen att finnas tillgänglig på Forum Vårdbyggnads hemsida.