forskning och utveckling

Vi stödjer intresserade att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt.
Start > Stipendie/Vårdbyggnadspris

Forum Vårdbyggnad vill stimulera och stödja personer som är intresserade av att bedriva forsknings- och utvecklingsprojekt inom ämnesområdet ’Fysisk miljö för vård och omsorg’. Det kan handla om att göra en litteraturstudie inom ett FoU-område, en förstudie avseende metod och upplägg, eller att få tid för att skriva en fullständig ansökan till ett forskningsprojekt.

För fullständig finansiering för ett helt forskningsprojekt, hänvisas till andra finansiärer.

 

Statuter för stimulansstipendierna

Forums Stimulansstipendium omfattar ett årligt belopp – 100 000 kr årligen – som styrelsen disponerar för utdelning i form av stipendier.

Stipendierna utdelas till personer som ..

 • avser bedriva FoU-arbete inom ämnesområdet fysisk miljö för vård och omsorg
 • vill fördjupa sin kompetens via studiebesök eller konferensdeltagande
 • som vill sprida kunskap om intressanta projekt inom ..
  • byggnader och rum för vård och omsorg
  • en vård och omsorg i ständig förändring
  • lokalförsörjningsprocessen

Forums stimulansstipendium avser medel för ..

 

 • förberedelser/förstudier inför större FoU-ansökan
 • resestipendium för studiebesök i samband med FoU projekt eller för deltagande på konferens med presentation av forskningsresultat
 • rapport för spridning av forskningsresultat och utvecklingsprojekt
 • den sökande ska redovisa resultatet av stipendiet till Forums styrelse i form av abstract, rapport och/eller presentation på någon av Forums konferenser enligt överenskommelse med styrelsen.

Så här söker du stimulansstipendie

Har du en idé till ett projekt som faller inom ramen för våra stimulansstipendier bör du, för att få närmare upplysningar, i första hand vända till Forums kansli. Ansökan och bedömning sker löpande under året, registrera din anmälan nedan.

 

ANSÖKAN

 

Vårdbyggnadspriset

Vårdbyggnadspriset uppmärksammar goda exempel inom arkitektur, premierar innovativ vårdmiljö och framhåller goda processer. Sedan 2003 har Forum Vårdbyggnad delat ut priset vid fyra tillfällen. Senast var 2019 och i år är det dags igen.

Priskategorier

Vårdbyggnadspriset 2021 delas ut i följande två kategorier

 • Större vårdbyggnadsprojekt
 • Mindre vårdbyggnadsprojekt

Alla projekt som är byggda/ombyggda inom de senaste fem åren kan nomineras och tävla om Vårdbyggnadspriset 2021. Undantagna är de 6 projekt som blev nominerade till priset 2019.

 

Vem kan nominera

Alla som har intresse i vårdens byggnader och kunskap om ett ny- eller ombyggnadsprojekt som man tycker borde uppmärksammas. Det innefattar vård- och omsorgspersonal, fastighetsföreträdare, sjukhusledning och politiker, liksom entreprenörer, arkitekter och andra konsulter.

 • Sista dag för att nominera ett projekt är den 19 april.

Nomineringsförfarandet är detta år förenklat, därför kan ytterligare information komma att efterfrågas inför eller under juryns arbete för de bidrag som går vidare i urvalsprocessen.

Urvalsprocess

En jury utsedd av Forum vårdbyggnads styrelse kommer under perioden maj-oktober att bedöma de nominerade bidragen. De bästa projekten presenteras i samband med prisutdelningen på Forums Höstkonferens 2021.

 

ARKIV

Vårdbyggnadspriset 2019

NOMINERINGAR/VINNARE

Nyhetsbrev

Step 1 of 3