Professur/Styrelse

En av forums viktigaste uppgifter är stödja forskning, genom att sedan 1998 finansiera en professur i vårdbyggnad.
Start > Professur/Styrelse

Proffesur

Professuren i Vårdbyggnad inrättades i maj 1998 vid Chalmers tekniska högskola och är kopplad till verksamheten vid CVA (Centrum för Vårdens Arkitektur), som bildades 2006. Vår förste innehavare var fram till 2007 Åke Wiklund (arkitekt SAR). Därefter erhöll Peter Fröst (arkitekt MSA) professuren fram till 2019. Från och med januari 2020 delar Cristiana Caira och Johanna Eriksson professuren.

Forum finansierar tjänsterna tillsammans med Västra Götalandsregionen och Chalmers. Forum Vårdbyggnad har ett nära samarbete med CVA och samarrangerar en av dagarna på vårkonferensen samt vidareutbildningen Vårdens lokaler 7 p.  

Läs med om CVA på ..  https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/sidor/default.aspx

Styrelse

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter i Göteborg

Konstnärlig professor vid Centrum för Vårdens Arkitektur

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Arkitekt SAR/MSA på Sweco i Malmö

Konstnärlig lektor vid Centrum för Vårdens Arkitektur

Styrelse

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Anna Haara

Styrelseledamot

Enhetschef ute. projekt Locum AB, Region Sthlm

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Jörgen Samuelsson

Styrelseledamot

Avdelningschef
Göteborgs Stad

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Anna-Maria Ejdeholm

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare, Tengbom

Håkan Sonesson

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
V. Götalandsregionen

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Ulf Widmark

Kassör

Fastighetschef
Region Västerbotten

Anne-Lie Söderman

Styrelseledamot

Bitr. Fastighetschef
Region Uppsala

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Årsmöteshandlingar

För att ta del av Forum Vårdbyggnads årsmöteshandlingar, vänligen ange namn och mailadress nedan.
Du kommer kort därefter få ett mail med lösenordet till rutan ’Årsmöteshandlingar’ nedan.

 

Årsmöteshandlingar

Nyhetsbrev

Step 1 of 3