Professur/Styrelse

En av forums viktigaste uppgifter är stödja forskning, genom att sedan 1998 finansiera en professur i vårdbyggnad.
Start > Professur/Styrelse

Proffesur

Professuren i Vårdbyggnad inrättades i maj 1998 vid Chalmers tekniska högskola och är kopplad till verksamheten vid CVA (Centrum för Vårdens Arkitektur), som bildades 2006. Vår förste innehavare var fram till 2007 Åke Wiklund (arkitekt SAR). Därefter erhöll Peter Fröst (arkitekt MSA) professuren fram till 2019. Från och med januari 2020 delar Cristiana Caira och Johanna Eriksson professuren.

Forum finansierar tjänsterna tillsammans med Västra Götalandsregionen och Chalmers. Forum Vårdbyggnad har ett nära samarbete med CVA och samarrangerar en av dagarna på vårkonferensen samt vidareutbildningen Vårdens lokaler 7 p.  

Läs med om CVA på ..  https://www.chalmers.se/sv/centrum/cva/sidor/default.aspx

Styrelse

Cristiana Caira

Cristiana Caira

Arkitekt SAR/MSA White Arkitekter i Göteborg

Konstnärlig professor vid Centrum för Vårdens Arkitektur

Johanna Eriksson

Johanna Eriksson

Arkitekt SAR/MSA på Sweco i Malmö

Konstnärlig lektor vid Centrum för Vårdens Arkitektur

Styrelse

Anna Parenmark

Anna Parenmark

Styrelseledamot

Programansvarig US Region Östergötland

Fredrik Hagel

Fredrik Hagel

Styrelseledamot

Projektchef & Prokektområdeschef Locum

Helle Wijk

Helle Wijk

Lena Lundberg

Lena Lundberg

Styrelseledamot

Enhetschef & funktionsplanerare Region Uppsala

Anna-Maria Ejdeholm

Anna-Maria Ejdeholm

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA White arkitekter AB

Helena Beckman

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA & kreativ ledare Tengbom

Håkan Sonesson

Håkan Sonesson

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare Västra Götalandsregionen

Marie Larsson

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg Region Örebro

Elisabeth Andersson

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare Region Skåne

Helena Fernberg Carlsson

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef Sweco

Jörgen Samuelsson

Jörgen Samuelsson

Styrelseledamot

Avdelningschef Göteborgs Stad

Åsa Lekvall

Åsa Lekvall

Vice Styrelseordförande

Verksamhetsutvecklare & Lokalstrateg Region Norrbotten

Årsmöteshandlingar

För att ta del av Forum Vårdbyggnads årsmöteshandlingar, vänligen ange namn och mailadress nedan.
Du kommer kort därefter få ett mail med lösenordet till rutan ‘Årsmöteshandlingar’ nedan.

 

Årsmöteshandlingar

Nyhetsbrev

Step 1 of 3