Om Forum

Välkommen till Forum Vårdbyggnads Förening
Start > Om Forum

FORUM VÅRDBYGGNAD

.. är en förening som

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.
Om forum vårdbyggnad

Våra medlemmar är regioner, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området.

Medlemskap

Forum välkomnar nya medlemmar. Om Du eller Ni är verksamma, som vårdgivare, forskare, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är ni välkomna att ansöka om medlemskap.

Kontakt

Nyhetsbrev

Step 1 of 3