Om Forum

Välkommen till Forum Vårdbyggnads Förening
Start > Om Forum

FORUM VÅRDBYGGNAD

.. är en förening som

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.
Om forum vårdbyggnad

Våra medlemmar är regioner, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området.

Jubileumsskrifter
Medlemskap

Forum välkomnar nya medlemmar. Om Du eller Ni är verksamma, som vårdgivare, forskare, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är ni välkomna att ansöka om medlemskap.

Kontakt

Styrelse

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Håkan Sonesson

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
V. Götalandsregionen

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Anne-Lie Söderman

Styrelseledamot

Bitr. Fastighetschef
Region Uppsala

Ulf Widmark

Kassör

Fastighetschef
Region Västerbotten

Anna-Maria Ejdeholm

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Anna Haara

Styrelseledamot

Enhetschef utv.projekt Locum AB, Region Sthlm

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare, Tengbom

Jörgen Samuelsson

Styrelseledamot

Avdelningschef
Göteborgs Stad

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Jörgen Samuelsson

Styrelseledamot

Avdelningschef
Göteborgs Stad

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare, Tengbom

Anna-Maria Ejdeholm

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Håkan Sonesson

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
V. Götalandsregionen

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Ulf Widmark

Kassör

Fastighetschef
Region Västerbotten

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Anna Haara

Styrelseledamot

Enhetschef utv.projekt Locum AB, Region Sthlm

Anne-Lie Söderman

Styrelseledamot

Bitr. Fastighetschef
Region Uppsala

Marie Larsson

Styrelseordförande

Fastighetsstrateg
Region Örebro

Anna Parenmark

Vice styrelseordförande

Programansvarig US
Region Östergötland

Ulf Widmark

Kassör

Fastighetschef
Region Västerbotten

Elisabeth Andersson

Styrelseledamot

Fastighetsutvecklare
Region Skåne

Helena Beckman

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
Kreativ ledare, Tengbom

Helena Fernberg Carlsson

Styrelseledamot

Arkitekt & Studiochef
Sweco

Jacob Dahlfors

Styrelseledamot

Lokalplanerare
Regionfastigh. Dalarna

Anna-Maria Ejdeholm

Styrelseledamot

Arkitekt SAR/MSA
White arkitekter AB

Anna Haara

Styrelseledamot

Enhetschef utv.projekt Locum AB, Region Sthlm

Jörgen Samuelsson

Styrelseledamot

Avdelningschef
Göteborgs Stad

Håkan Sonesson

Styrelseledamot

Fastighetsförvaltare
V. Götalandsregionen

Anne-Lie Söderman

Styrelseledamot

Bitr. Fastighetschef
Region Uppsala

Helle Wijk

Styrelseledamot

Professor Vårdvetenskap
Gbg univ./Sahlgrenska

Sofia Hjort

Konsulent

Ekonomi

Årsmöteshandlingar

För att ta del av Forum Vårdbyggnads årsmöteshandlingar, vänligen ange namn och mailadress nedan.
Du kommer kort därefter få ett mail med lösenordet till rutan ’Årsmöteshandlingar’ nedan.

 

Årsmöteshandlingar

Nyhetsbrev

Step 1 of 3