Om Forum

Välkommen till Forum Vårdbyggnads Förening
Start > Om Forum

Forum Vårdbyggnad

.. är en förening som

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.
om forum vårdbyggnad

Våra medlemmar är regioner, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området.

Läs mer om Forum Vårdbyggnad i vår informationsblad/broschyr.
Ta även del av Forum Vårdbyggnads jubileumsskrifter, när vi fyllde 10 år 2003, samt 20 år 2013.

Medlemskap

Forum välkomnar nya medlemmar. Om Du eller Ni är verksamma, som vårdgivare, forskare, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är ni välkomna att ansöka om medlemskap.

 

MEDLEMSKAP
 
 

Kontakt

Nyhetsbrev

Step 1 of 3