Vårkonferens och årsmöte

mar 27, 2021

Start > Nyheter > Vårkonferens och årsmöte

Nu är det dags att boka upp 26 maj i din kalender!
Forum bjuder härmed in till digital vårkonferens och årsmöte.
Vi börjar dagen kl 9.30 och avslutar med årsmöte kl 15.00.

Strategisk vårdbyggnadsplanering – en omvärldsbevakning

  • Den robusta sjukhusbyggnaden 2021 – Innehåll och konsekvenser
  • Region Stockholm Regional utvecklingsplan (RUFS), strategi för vårdbyggnader
  • Regional Lokalförsörjningsplan primärvård Region Örebro län
  • Framtidens Hälsocentral i Karlskrona – så tänker arkitektstudenterna på Chalmers
  • EBD 2020 – En uppdaterad version av evidensbas för vårdens arkitektur
  • Utblick vårdbyggnader Europa

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Step 1 of 3