Välj en sida

Seminarium kring servicebyggnader

13 feb, 2020
Start > Nyheter > Seminarium kring servicebyggnader

Lokalt Forum i Skåne bjuder in till seminarium

TEMA: SERVICEBYGGNADER

Varmt välkommen på seminarium tillsammans med Lokalt Forum Skåne onsdagen den 25 mars!

I Skåne är servicebyggnadsfrågan het – med nya byggnader och ombyggnader på gång i Malmö, Lund, Helsingborg och Hässleholm.
Vi får en snabborientering i regionens försörjningsprinciper och en exposé över några av de stora servicecentralprojekten i regionen.
Vilka är knäckfrågorna? – En del är säkert gemensamma för projekten och en del unika. Det planeras för både nybyggnad och ombyggnad och samma principer ska tillämpas så långt möjligt, trots olika förutsättningar.

Plats: Dockplatsen 26, mötesrum Babord/Styrbord
Tid: Fikamingel från 14.30, programmet avslutas 17.00
Anmälan: Senast 18 mars

Lokalen är stor – deltagarantalet kan uppgå till max 78 personer.
Mer detaljerat program utlovas i början av mars!

 

ANMÄLAN

 

Länkar