Välj en sida

Konferenser och utbildning

Här finns information om de konferenser och utbildningar som Forum Vårdbyggnad erbjuder

Start > Konferens/Utbildning

Forum Vårdbyggnad arrangerar två konferenser per år, en på våren och en på hösten, när det kommer till kurser hamnar de mer oregelbundet. Så håll utkik här på vår hemsida.
Nedan finner du aktuella inbjudningar och till höger länkar till redan genomförda konferenser/kurser, med ibland nedladdningsbart material.

Väl mött!

Konferens

Varmt välkommen till Forum Vårdbyggnads digitala vårkonferens och årsmöte den 26 maj 2021. Vi börjar dagen kl 9.30 och avslutar med årsmöte kl 15.00.

Vårens tema är: Strategisk vårdbyggnadsplanering – en omvärldsbevakning.

  • Den robusta sjukhusbyggnaden 2021 – Innehåll och konsekvenser
  • Region Stockholm Regional utvecklingsplan (RUFS), strategi för vårdbyggnader
  • Regional Lokalförsörjningsplan primärvård Region Örebro län
  • Framtidens Hälsocentral i Karlskrona – så tänker arkitektstudenterna på Chalmers
  • EBD 2020 – En uppdaterad version av evidensbas för vårdens arkitektur
  • Utblick vårdbyggnader Europa

Kostnad

Pris medlemmar 750 kr (inkl. moms), icke medlemmar 1000 kr (inkl. moms).
Om du enbart önskar delta på årsmötet och inte konferensen, kommer du kunna beställa en kostnadsfri länk.

Plats

Digitalt. Länk mejlas ut i god tid innan konferensdagen.

Anmälan

Anmälan till både konferens och/eller årsmöte …

ANMÄLAN

 

PROGRAM  ÅRSMÖTESHANDLINGAR     FRÅGA FORUM

 

 

Utbildning

Vi har för närvarande inga planerade utbildningar.

Välkommen åter!

Nyhetsbrev

Step 1 of 3