Konferenser och utbildning

Här finns information om de konferenser och utbildningar som Forum Vårdbyggnad erbjuder

Start > Konferens/Utbildning

Forum Vårdbyggnad arrangerar två konferenser per år, en på våren och en på hösten, när det kommer till kurser hamnar de mer oregelbundet. Så håll utkik här på vår hemsida.
Nedan finner du aktuella inbjudningar och till höger länkar till redan genomförda konferenser/kurser, med ibland nedladdningsbart material.

Väl mött!

Konferens

SAVE THE DATE!

Varmt välkommen till Forum Vårdbyggnads höstkonferens den 18–19 november 2021 i Malmö! I korthet kommer temat för konferensen behandla stora, hållbara och robusta sjukhusinvesteringar med praktiska exempel från region Skåne.

Vår stora förhoppning är givetvis att kunna genomföra årets höstkonferens på plats. Hindras vi återigen av pandemin, kör vi digitalt. Mer info och program kommer inom kort.

Kostnad

Plats

Malmö

Boende/Hotell

Anmälan

 

 

Utbildning

Kurs våren 2022

Detaljerad information samt anmälan kommer att finnas via CVAs och Forum Vårdbyggnads hemsidor mot slutet av september.

 

VÅRDENS LOKALER – planering och design för framtidens hälso- och sjukvård

Vårdens lokaler, den fortbildning med fokus på planering av vård- och omsorgslokaler som CVA tidigare genomfört kommer tillbaks. Våren 2022 genomförs kursen som tidigare rönt uppskattning och bidragit till nätverksbyggande. Den kommer att genomföras med hänsyn till nya hybrid-arbetssätt. Avsikten är att ha ett fysiskt start- och avslutningstillfälle och två webb-baserade kurstillfällen samt webb-handledning. Innehållet ses nu över och uppdateras samt detaljplanering pågår. Kursen genomförs i samverkan mellan CVA och Forum Vårdbyggnad.

Kursen tar som tidigare sin utgångspunkt i de utmaningar Svensk hälso-och sjukvård möter idag. Dessa innebär stora samhälleliga krav på förändring samtidigt som man står inför stora nyinvesteringar i vårdbyggnader. Parallellt med att den högspecialiserade vården kräver moderna lokaler, behöver vården ställas om nära människorna samt att primärvård och en växande hemsjukvård behöver byggas ut. Utmaningarna består vidare av såväl ny teknik och nya behandlingsformer som framväxten av personcentrerade förhållningssätt och aktiva, involverade patienter. Lösningar som utvecklas ska vara kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara – miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Att planera lokaler tillsammans med vården kräver processer, arbetssätt och verktyg som fångar vårdens framtida behov samtidigt som det stödjer verksamhetsutveckling. Forskning har också visat att utformning av lokaler kan påverka möten i vård och omsorg, effektivisera vården, bidra till läkande och välbefinnande samt minska stress hos patienter, anhöriga och vårdpersonal. Välkommen till gemensam kunskapsutveckling för planering av vårdlokaler!

Nyhetsbrev

Step 1 of 3