Välj en sida

Om Forum

Välkommen till Forum Vårdbyggnads Förening
Start > Kontakt

Forum Vårdbyggnad är en förening som ..

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.
Medlemmar

Medlemmar är landsting, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området.
Forum har skapat ett informationsblad/broschyr i PDF.
Klicka på länken nedan för att skriva ut, välj liggande A4 och dubbelsidig utskrift.
[ ÖPPNA ]

När Forum för vårdbyggnadsforskning fyllde 10 år 2003, gavs en jubileumsskrift ut.
[ ÖPPNA ]

Vid 20 årsjubileet tio år senare, 2013, dokumenterades en ny jubileumsskrift.
[ ÖPPNA ]

Medlemskap

Forum välkomnar nya medlemmar. Om Du eller Ni är verksamma, som vårdgivare, forskare, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är ni välkomna att ansöka om medlemskap. Läs med på sidan ‘här’ att se medlemsförteckning, avgifter och hur men ansöker.

Länkar

English ]
[ Interna sidor ]

Informationsbroschyr

Kansli

Styrelse

Årsmöte