Välj en sida

Professuren

En av forums viktigaste uppgifter är stödja forskning, genom att sedan 1998 finansiera en professur i vårdbyggnad.
Start > Professur/Styrelse

Professuren inrättades i maj 1998 och den förste innehavaren var arkitekt SAR Åke Wiklund, Nora.
Sedan hösten 2007 innehar arkitekt SAR/MSA Peter Fröst professuren.

Den 1 oktober 2013, påbörjades en ny fas för professuren då den omvandlades från adjungerad till konstnärlig professor med omfattningen 80 %. Därigenom skapades en utökad och långsiktig lösning i samverkan mellan Forum vårdbyggnad, Västra Götalandsregionen och Chalmers med institutionen Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik som värdinstitution.

Peter Fröst

Peter Fröst är sedan 2010 konstnärlig professor på Chalmers Arkitektur och där föreståndare för Centrum för vårdens arkitektur (CVA).
Hos oss ansvarar han för forsknings- och utvecklingsprojekt. Peter är också engagerad i grund- och forskarutbildning inom vårdbyggnadsområdet.

Peters professionella erfarenheter är sammansatt av både 30 års praktisk verksamhet som praktiserande arkitekt på SWECO och forskare. I sin forskning har Peter utvecklat ett dialogbaserat arbetssätt för tidiga skeden – designdialoger. Detta har kommit till praktisk användning inom många områden, inte minst inom vårdsektorn. Implementeringen har gett en stor inblick i byggandets överordnade sammanhang och hur man utformar dialogbaserade planeringsprocesser.